Startdag 6e GOK-cyclus – Gent

17 september 2018

Op deze startdag voor GOK-leerkrachten SO onderstreept directeur-generaal Lieven Boeve het belang van kansenrijk onderwijs binnen katholiek onderwijs Vlaanderen en drukt hij zijn waardering en dank uit voor hun inzet voor de ondersteuning van leerlingen en collega’s.

De startdag vindt plaats in de Tuinzaal, Marialand 31 te Gent.