Stand van zaken paritaire commissie ondersteuningsnetwerken

29 juni 2017

Vandaag kwam de netgebonden paritaire commissie voor de ondersteuningsnetwerken samen. Op basis van de eerste niet-gevalideerde cijfers besliste de commissie dat er geen verschuiving van middelen tussen de verschillende ondersteuningsnetwerken nodig is. Vanuit de overheid zullen eerstdaags de cijfers per ondersteuningsnetwerk gecommuniceerd worden via een dienstbrief. Op woensdag 5 juli komt de paritaire commissie opnieuw samen om een voorstel in verband met de verdeling van de lestijden, lesuren en uren over de scholen voor buitengewoon onderwijs voor het Besluit van de Vlaamse Regering te formuleren.