Stand van zaken buitengewoon secundair onderwijs in de matrix secundair onderwijs – opleidingen in OV3

16 februari 2017

Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft sterk gereageerd op de matrix secundair onderwijs en heeft onderhandelingsruimte bekomen. Dat wil zeggen dat we verder in overleg gaan met de overheid om voorstellen te doen en te bespreken.

We pleiten er sterk voor om:

  • de opleidingsvormen 1 en 2 mee op te nemen in de matrix vanuit de visie van continuïteit in het aanbod secundair onderwijs voor alle leerlingen
  • het voorstel van de overheid betreffende de opleidingen OV3 grondig te bespreken: Waarom zijn sommige opleidingen geschrapt? Wat is de achtergrond om opleidingen toe te voegen? Wat is de synergie met de opleidingen in het gewoon secundair onderwijs? Ook worden er gesprekken gevoerd met de studiegebiedverantwoordelijken van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en met de sectoren.

We houden je op de hoogte van het verdere verloop van de ontwikkeling van de matrix secundair onderwijs via de nieuwsbrief en de relevante adviesorganen.