Stakingsaanzegging 20 maart 2019

12 maart 2019

Het Gemeenschappelijk Vakbondsfront Onderwijs heeft een stakingsaanzegging voor het personeel van het onderwijs ingediend op woensdag 20 maart. De personeelsleden kunnen, naar hun keuze, voor een halve of een volledige dag staken. 

Waar MVD-personeel solidair wil zijn met het onderwijzend personeel en mee actie wil voeren, zullen de vakorganisaties de actie ook voor hen als staking erkennen.

We verzamelden aanbevelingen en eventuele modelbrieven bij het thema Stakingen op onze website.