Sociale verkiezingen mei 2020

22 mei 2019

In mei 2020 moeten opnieuw sociale verkiezingen worden georganiseerd. Dat lijkt nog heel ver weg, maar de verkiezingsprocedure strekt zich uit over een periode van maar liefst 150 kalenderdagen. Concreet betekent het dat de eerste stappen al gezet moeten worden in december 2019. En om die eerste stappen te kunnen zetten, is toch wel wat voorbereiding nodig. Het organiseren van de verkiezingen zelf brengt ook wat extra werk en organisatie met zich mee. Een goede voorbereiding is daarom aangewezen.

Om jullie bij de organisatie van de sociale verkiezingen te ondersteunen, hebben wij een aantal teksten uitgewerkt. 

Ook zijn wij in overleg met enkele externe ondersteunende dienstverleners die jou heel concreet kunnen helpen met de organisatie van de sociale verkiezingen. Heel binnenkort zullen wij je informeren over de inhoud van hun diensten, hun tarieven en de kortingen die zij zullen toekennen.