Schrijf je nu in voor het nascholingsproject 'Samen tegen onbetaalde schoolfacturen'

27 februari 2019

Tijdens het gratis nascholingstraject ‘Samen tegen onbetaalde schoolfacturen’ bouw je een armoede- en kostenbewust beleid uit met je school (gewoon en buitengewoon) secundair onderwijs. Ook in het schooljaar 2019-2020 kun je intekenen op het traject. Elk traject bestaat uit zeven contactmomenten met een projectmedewerker en een ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting. De school kan ook de pedagogische begeleiding bij haar traject betrekken.

Inschrijven kan tot en met 30 april 2019 via het aanmeldingsformulier. Meer info vind je op www.aanpakschoolfacturen.be, bij de projectcoördinator colette.victor [at] welzijnzorg.be (Colette Victor) (0473 567 279) of bij de Dienst Lerenden bij peter.bracaval [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (Peter Bracaval).

Dit project is een initiatief van Welzijnszorg met steun van het departement Onderwijs en Vorming, het Netwerk tegen armoede en met participatie van onze pedagogische begeleidingsdienst.

Het project ‘Samen tegen onbetaalde schoolfacturen’ ondersteunt scholen om preventief aan de slag te gaan. Het vraagt dus ook zeker en vast een engagement van de school. De contactmomenten zijn:

 • een intakegesprek
 • een lanceringsmoment tijdens een personeelsvergadering
 • een pedagogische studiedag
 • een uitwisselingsmoment met andere scholen
 • twee inhoudelijke bijeenkomsten met de schoolwerkgroep
 • een evaluatiemoment

Iedere school is anders en legt andere accenten en focuspunten. De doelstellingen die de projectmedewerkers samen met de verschillende scholen realiseren, zijn daardoor ook zeer divers. Enkele voorbeelden van acties:

 • een sterke ouderwerking uitbouwen
 • netwerken uitbouwen met organisaties zoals een OCMW, een lokale armoede organisatie, schoolopbouwwerk …
 • een toegankelijk en transparant solidariteitsfonds uitbouwen
 • een duidelijke en transparante kostenraming en schoolrekening uitwerken
 • een duidelijke procedure voor het innen van schoolfacturen uitwerken
 • een ‘leasing-systeem’ van praktijkmateriaal uitwerken
 • activiteiten en (meerdaagse) uitstappen betaalbaarder maken
 • belangrijke afspraken maken met een boekenfonds zodat alle leerlingen schoolboeken kunnen aankopen
 • een visie op armoede uitwerken
 • het opleiden van het inschrijvingsteam
 • het personeel vormen in het detecteren van armoede