Save the date: 'Praktijkdeeldag m-decreet’ op 21 april

15 februari 2017

Op vrijdag 21 april wordt een ‘praktijkdeeldag’ over het m-decreet georganiseerd in Gent. Tijdens deze praktijkdeeldag wil het Ministerie van Onderwijs en Vorming met onderwijsprofessionals in gewoon en buitengewoon onderwijs, CLB-medewerkers, (competentie)begeleiders en ondersteuners stilstaan bij hun ervaringen over de implementatie van het m-decreet, en samen inspiratie opdoen, om verder te evolueren.

De evolutie naar meer inclusief onderwijs is immers een grote uitdaging die heel wat scholen in Vlaanderen met enthousiasme en engagement aangaan. Dit neemt niet weg dat deze opdracht bij momenten heel confronterend is. Het dwingt lerarenteams om na te denken over wat voor hen goed onderwijs is en hoe ze dit kunnen realiseren. Er worden heel wat  inspanningen geleverd om de competenties van lerarenteams nog meer te versterken, te verbreden en te verdiepen. Dit heeft al tot heel wat mooie resultaten geleid, die verrijkend kunnen zijn voor alle leerkrachten die ernaar streven om goed onderwijs te bieden aan alle leerlingen.

Tijdens deze studiedag geven we ruimte aan jullie ervaringen, aan wat goed gaat, aan wat nog een duwtje vraagt. Tijdens deze studiedag worden twee plenaire lezingen gegeven. Een eerste, door Virginie März (UCL), behandelt de implementatie van innovaties en de cruciale randvoorwaarden. Elke Struyf (UA) zal op basis van haar recente onderzoeken meer inzicht bieden in aspecten van zorgbeleid in Vlaamse scholen.

Deze centrale lezingen worden afgewisseld met twee workshoprondes. In deze workshops staat het leren van en met elkaar centraal. Hierbij wordt ingezoomd op zowel de ervaringen van scholen met de implementatie van het m-decreet als op de ondersteuning van scholen in dit proces.

De sessies worden georganiseerd in samenwerking met de pedagogische begeleidingsdiensten en andere organisaties die in het kader van nascholing op initiatief van de Vlaamse Regering ondersteuning bieden aan scholen.

Vanaf 10 maart wordt het programma en de inschrijvingsmodule bekend gemaakt  op www.onderwijs.vlaanderen.be.