Samenwerkingsovereenkomst met Scholen met de Bijbel

25 januari 2018

Vandaag ondertekende Daniel Hakelbracht, algemeen secretaris van vzw Raad van Inrichtende Machten van het Protestants-Christelijk Onderwijs (IPCO), een samenwerkingsovereenkomst met Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Daarmee treden de Scholen met de Bijbel toe tot onze netwerkorganisatie. We heten hen van harte welkom! Voortaan kunnen de Scholen met de Bijbel gebruik maken van de juridisch-administratieve expertise van ons huis. Waar nodig zullen we hen bij andere, specifieke vragen van pedagogisch-didactische aard bijstaan. De protestants-christelijke scholen blijven uiteraard werken vanuit hun eigen pedagogisch project en met hun eigen pedagogische begeleiding.