Samenstelling scholengemeenschappen basisonderwijs vanaf 2020-2021

08 mei 2019

Vanaf 2020-2021 start een nieuwe periode van zes schooljaren voor de scholengemeenschappen basisonderwijs.

Elk schoolbestuur beslist vrijwillig om zijn scholen gewoon en/of buitengewoon basisonderwijs tot een scholengemeenschap te laten toetreden. Anderzijds oordeelt Katholiek Onderwijs Vlaanderen dat elke school gewoon of buitengewoon basisonderwijs de kans moet krijgen om deel uit te maken van een scholengemeenschap.

1 Informatie over de interne planningsprocedure

De vorming van de scholengemeenschap valt onder de interne planningsprocedure. Elke scholengemeenschap stuurt ten laatste 30 november 2019 het formulier bijlage 4 van de Omzendbrief BaO/2005/11 naar Katholiek Onderwijs Vlaanderen en naar de DPCC. Dat geldt zowel de scholengemeenschap waarvan de samenstelling ongewijzigd blijft en van rechtswege verlengd wordt, als de scholengemeenschap waarvan de samenstelling wijzigt of een volledig nieuwe scholengemeenschap. Je vindt hier de bestemmelingen.

Enkel de scholengemeenschappen waarvan de samenstelling wijzigt of volledig nieuwe scholengemeenschappen voegen de adviezen toe van de schoolraden en van de LOC’s. Voor de registratie van die adviezen kun je gebruik maken van het modelformulier.

2 Informatie over de externe planningsprocedure

De vorming van de scholengemeenschap valt onder de externe planningsprocedure. Elke scholengemeenschap stuurt ten laatste 15 juni 2020 het formulier bijlage 4 van de Omzendbrief BaO/2005/11 naar AgODi (bestemmeling vermeld op het formulier). Dat geldt zowel de scholengemeenschap waarvan de samenstelling ongewijzigd blijft en van rechtswege verlengd wordt, als de scholengemeenschap waarvan de samenstelling wijzigt of een nieuwe scholengemeenschap.

Elke beslissing of overeenkomst met betrekking tot de vorming of de wijziging van een scholengemeenschap deel je ook ten laatste op 15 juni 2020 aan de betrokken personeelsleden mee.

Voor bijkomende informatie over de planningsprocedures kun je terecht bij Isabelle Dobbelaere.

3 Aanvullende informatie van de overheid over de scholengemeenschappen basisonderwijs (criteria, voorwaarden, bevoegdheden, contingentering …)

Zie Ministeriële Omzendbrief BaO/2005/11

4 Aanvullende informatie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen over de scholengemeenschappen basisonderwijs (criteria, voorwaarden, bevoegdheden, contingentering …)

  • Website Katholiek Onderwijs Vlaanderen 'Scholengemeenschappen'

  • Vanaf 13 mei 2019 organiseren we in de vijf regio’s informatiesessies over de scholengemeenschappen. Meer informatie lees je op de website van de nascholing

  • Aandachtspunt: als het aantal aanvragen tot oprichting van scholengemeenschappen de decretaal vastgelegde contingentering (248) overstijgt, beslist Katholiek Onderwijs Vlaanderen in samenspraak met de vijf DPCC’s-BaO welke scholengemeenschappen gevormd kunnen worden.