Rol van PBD en CLB in het versterken van leerlingenbegeleiding op school

28 maart 2019

Sinds 1 september 2018 geldt het decreet leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB). Het decreet wil de rollen en taken tussen de verschillende actoren verscherpen en de werking van de leerlingenbegeleiding optimaliseren.

Zo is het de ambitie van het decreet om de rol- en taakverdeling op vlak van het ondersteunen van de school te verscherpen. Pedagogische begeleiding (PBD) en CLB hebben daarin beide een rol te spelen. Een goede samenwerking tussen school, PBD en CLB komt een betere begeleiding van leerlingen ten goede. In de mededeling "Rol van PBD en CLB in het versterken van leerlingenbegeleiding op school" ligt de focus op dat onderdeel van het decreet. We verduidelijken wat scholen kunnen verwachten op vlak van ondersteuning door PBD en CLB en hoe beide kunnen samenwerken.

Deze mededeling werd goedgekeurd op de raden van Bestuur van Vrij CLB Netwerk (20 februari 2019) en Katholiek Onderwijs Vlaanderen (21 maart 2019). Je kunt de mededeling ook raadplegen op onze website bij de thema’s Zorgbeleid en Gelijke onderwijskansen.