Richtlijnen bewaren (gemotiveerd) verslag - inschrijvingsverslag

20 december 2017

Naar aanleiding van de vele vragen over het bewaren van documenten in het kader van ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften maakte VCLB in overleg met de externe stuurgroep ondersteuningsmodel een nota op. Wij delen de nota graag met al onze scholen en met de ondersteuningsnetwerken. Aarzel niet om bij vragen of onduidelijkheden contact met de Dienst Lerenden op te nemen. 

Je vindt alle informatie over de ondersteuningsnetwerken ook terug op de themapagina Ondersteuningsmodel.