Regionale kandidatenlijsten

07 juni 2019

We telden heel wat kandidaten voor de directiecommissie secundair onderwijs. Bedankt voor je engagement!

De voorbije dagen hebben we de regionale kandidatenlijsten samengesteld. We gingen daarbij onder meer na of de kandidaten voorgedragen werden door hun scholengemeenschap. Sommige kandidaten waren kandidaat voor meer dan één categorie. We contacteerden de coördinerend directeur en vroegen om een keuze te maken.

Soms werden uit dezelfde scholengemeenschap meerdere kandidaten voorgedragen. We hebben de lijst dan als volgt verfijnd: als er slechts één kandidaat was voor een categorie, dan is die rechtstreeks verkozen. Andere kandidaten uit dezelfde scholengemeenschap werden dan geschrapt (cf. het principe dat elke scholengemeenschap maximaal één vertegenwoordiger kan hebben). Kandidaten die zo uit de boot vielen, werden ook gecontacteerd. 

Ontdek wie de kandidaten voor de directiecommissie secundair onderwijs van jouw regio zijn:

De verkiezingen gaan over deze vier vertegenwoordigers. Voordrachten voor de coördinerend directeur verlopen via de regionale vergadering van coördinerend directeurs. Die worden uiterlijk op 14 juni verwacht.