Raamovereenkomst energie & aardgas voor West-Vlaanderen

06 juni 2018

De huidige raamcontracten van vzw ServiKO met Elexys N.V. en met Antargaz voor de levering van elektriciteit en aardgas lopen eind 2018 ten einde.

Vzw’s IRO, ServiKO en Katholiek Onderwijs Vlaanderen bundelen hun krachten in vzw DOKO om je bij de toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten nog beter te ondersteunen.

De schoolbesturen in West-Vlaanderen kunnen instappen in het raamcontract met EDF/Luminus dat werd afgesloten door de aankoopcentrale voor katholiek onderwijs in Vlaanderen.

De uitgangspunten van dit raamcontract zijn:
  • Het raamcontract met EDF/Luminus voor aardgas en elektriciteit loopt van 2018 tot 2021.
  • Het raamcontract werd afgesloten voor alle katholieke onderwijsinstellingen en aanverwante in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die wensen aan te sluiten. Raadpleeg het bestek.
  • Door het samenvoegen van alle energiebehoeften van deze besturen werd een substantieel volume aan Gigawatt in de markt gezet waardoor interessante prijszettingen werden bekomen.
  • De levering van elektriciteit gaat gepaard met de aankoop van Garanties van Oorsprong die de oorsprong van de geleverde elektriciteit uit hernieuwbare bronnen aantoont. Het gaat dus over de levering van 100% groene stroom.
  • De aankopen van aardgas en elektriciteit gebeuren overeenkomstig een vooraf overeengekomen aankoopstrategie waarbij enerzijds budgetzekerheid wordt gegeven van de energieprijzen voor het komende jaar en waarbij anderzijds wordt ingespeeld op marktopportuniteiten door aan te kopen wanneer de energieprijzen laag staan. Concreet betekent dit dat elk jaar in december de energieprijzen voor het volgende jaar worden bekendgemaakt op basis van aankopen verricht in de voorbije periode. In december 2018 zullen de energieprijzen voor 2019 bekendgemaakt worden. Lees alle informatie over de aankoopstrategie.
  • EDF/Luminus beschikt over een performant web-portaal waar elk schoolbestuur zijn aansluitingen, facturen ... kan opvolgen.
  • EDF/Luminus stuurt geen facturen in de zomermaanden. Zo vermijden we achterstallige facturen door een langere vakantieperiode.

We starten de inschrijvingsperiode voor dit raamcontract nu al op om de vereiste hoeveelheden aardgas en elektriciteit voor de komende 3 jaren aan de beste prijs te kunnen aankopen.

Naast het aanbod voor aardgas en elektriciteit is er ook een aanbod voor het plaatsen van zonnepanelen (met 3e partijfinanciering) en de begeleiding bij het terugdringen van het energieverbruik (voor meer informatie, raadpleeg de website Klimaatscholen 2050).

Inschrijvingstermijn

De inschrijvingstermijn voor de levering van aardgas en elektriciteit loopt tot en met vrijdag 6 juli 2018.
Gelieve de inschrijvingstermijn in elk geval te respecteren. Na 6 juli 2018 aanvaarden we geen nieuwe inschrijvingen meer. Enkel uitzonderingen zoals overnames, nieuwbouw, zware verbouwingen of overschakelingen van bijvoorbeeld huisbrandolie naar aardgas zullen dan, na overleg, nog aanvaard kunnen worden.
Ook indien je overweegt andere schoolbesturen over te nemen of met andere schoolbesturen te gaan samenwerken, kan je nu al inschrijven. Na de overname worden de facturatiegegevens dan aangepast.

 

Inschrijven

Intekenen voor het raamcontract gebeurt door de het mandaat en de nodige gegevens over de aansluitingspunten volledig in te vullen en via e-mail te verzenden naar info.doko [at] katholiekonderwijs.vlaanderen ( ) ten laatste op 6 juli 2018.
 

Mandaat

Door het invullen van onderstaande formulieren geef je het mandaat aan de aankoopcentrale om in naam en voor rekening van jouw instelling in te schrijven op het raamcontract met EDF/Luminus voor de levering van aardgas en/of elektriciteit in de periode 2019-2020-2021.

 

Autonome beslissing vzw

Zoals steeds kan elke vzw of schoolbestuur zelf vrij beslissen om al dan niet op dit aanbod in te gaan. Eens ingeschreven en het invulformulier opgestuurd kan dit mandaat echter niet meer herroepen worden. Wanneer je niet op het aanbod ingaat, hou er dan rekening mee dat je, zoals bij elke aankoop, de regelgeving met betrekking tot de overheidsopdrachten moet volgen en zelf een aanbesteding moet uitschrijven.
 
Voor vragen en bijkomende informatie kun je terecht bij olivier.deryckere [at] ro-bisdommen.be (Olivier De Ryckere) (tel: 09 269 58 85).