Raamcontract huisbrandolie van vzw DOKO

16 april 2018

In de nieuwsbrief van 17 januari kon je lezen dat de vzw’s IRO, ServiKO en Katholiek Onderwijs Vlaanderen hun krachten bundelen in vzw DOKO om je bij de toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten nog beter te ondersteunen.

Nu is het eerste raamcontract van vzw DOKO een feit. Je kan vanaf nu intekenen op het raamcontract stookolie.

Leveranciers

De opdracht werd verdeeld in 5 percelen:
  • Perceel 1 : Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: BRANDSTOFFEN MAES N.V., REEDONK 12 te 2880 BORNEM, korting per liter van € 0,0560 excl. btw op de officiële prijzen
  • Perceel 2 : provincie Antwerpen: PROXIFUEL N.V. - TOTAL, HANDELSSTRAAT 113 te 1040 BRUSSEL, korting per liter van € 0,0562 excl. btw op de officiële prijzen
  • Perceel 3 : provincie Oost-Vlaanderen: BRANDSTOFFEN MAES N.V., REEDONK 12 te 2880 BORNEM, korting per liter van € 0,0560 excl. btw op de officiële prijzen
  • Perceel 4 : provincie Limburg: PROXIFUEL N.V. - TOTAL, HANDELSSTRAAT 113 te 1040 BRUSSEL, korting per liter van € 0,0523 excl. btw op de officiële prijzen
  • Perceel 5 provincie West-Vlaanderen: PROXIFUEL N.V. - TOTAL, HANDELSSTRAAT 113 te 1040 BRUSSEL, korting per liter van € 0,0537 excl. btw op de officiële prijzen
 
Bovenop deze mooie kortingen bieden de leveranciers vrijblijvend en kosteloos twee interessante opties aan die je het leven kunnen vergemakkelijken bij het beheren van de stookolieleveringen:
  • Telemetrie: er wordt een toestel in de stookolietank geplaatst waardoor vanop afstand de resterende tankinhoud kan gecontroleerd worden zodat je geen meetstok meer nodig hebt.
  • Op de hoogte blijven van prijswijzigingen: de leverancier houdt je via e-mail/sms op de hoogte van prijswijzigingen zodat je beter kunt inschatten wanneer je het best jouw bestelling plaatst voor de levering van stookolie.

Je leverancier kan je over deze twee opties meer info geven.

Wens je opnieuw een goede korting te bekomen op de officiële dagprijs voor stookolie? Dan moet je ons een mandaat geven, zodat je kan genieten van de voorwaarden van deze nieuwe raamovereenkomst.

Hoe schrijf je je in voor dit contract?

  • Je tekent in via de website www.ro-bisdommen.be. Leveringen zijn pas mogelijk na inschrijving!
  • Vervolgens stuur je de mandaatverklaring ondertekend in tweevoud terug naar vzw IRO, t.a.v. Olivier De Ryckere, Marialand 31, 9000 Gent (zoals vermeld op het mandaat). Dat formulier druk je af op het einde van de inschrijvingsprocedure.

Zoals steeds kan elke vzw of school/instelling zelf vrij beslissen om al dan niet op dit aanbod in te gaan. Wanneer je verkiest om niet op het aanbod in te gaan, hou er dan rekening mee dat je, zoals bij elke aankoop, de regelgeving met betrekking tot de overheidsopdrachten moet volgen en zelf een aanbesteding moet uitschrijven.

Vragen? Contacteer Olivier De Ryckere (Tel. 09 269 58 85 -  olivier.deryckere [at] ro-bisdommen.be)