Psychosociale risico's op het werk: regelgeving en preventie

04 januari 2017

Sinds de laatste wetswijziging heeft elke werkgever de verplichting om de kans zo klein mogelijk te maken dat één of meer van zijn werknemers psychische en/of lichamelijke schade ondervinden op het werk, niet enkel meer ten gevolge van pesten en grensoverschrijdend gedrag maar ook ten gevolge van stress, burn-out en/of ernstige conflicten. Werken aan meer welzijn op het werk is een uitdaging voor elke leidinggevende.

Ook de onderwijsminister is erg begaan met de motivatie, het welzijn en de gezondheid van leraren. “De kwaliteit van ons onderwijs hangt immers in hoge mate af van de kwaliteit van de leraren” (cf. antwoord Minister Crevits op de schriftelijke vraag van Vera Celis (12-01-2015)).  Het is inderdaad zo dat het welbevinden van een leraar een invloed heeft op de wijze waarop hij/zij voor de klas staat en bijgevolg ook op de kwaliteit van zijn/haar lesgeven. In een workshop buigen wij ons samen over de consequenties voor onze school van deze nieuwe regelgeving over welzijn op het werk. Verder verkennen wij samen hoe het welzijn en welbevinden van onze medewerkers nog kan stijgen.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen biedt voor alle geïnteresseerden een gratis nascholingssessie aan op woensdag 18 januari 2017 van 09.30 tot 12.30 uur.

Lesgever:  Beatrijs Pletinck