Programmaties gewoon secundair onderwijs 2019-2020 indienen bij AgODi

13 november 2018

De programmatieaanvragen voor studierichtingen tweede en derde graad moet je voor 30 november 2018 bij AgODi indienen. Je kunt de externe planningsprocedure voor het gewoon secundair onderwijs nalezen in de punten 3.3 en 3.5 van de Ministeriële Omzendbrief SO 61. De aanvraagformulieren bijlage 5 of 8 (programmatie omwille van studiecontinuïteit) zijn van toepassing.

Zoals vermeld op het aanvraagformulier dien je enkele bewijsstukken toe te voegen:

  1. Voor het akkoord van de scholengemeenschap kun je van het modelformulier gebruikmaken.
  2. Voor de motivering van de programmatieaanvraag wordt de volgorde gerespecteerd van de zes planningscriteria, vermeld op het aanvraagformulier bijlage 5. Niet alle criteria zijn van toepassing op alle aanvragen.

Merk op: de programmaties waarvoor voorafgaandelijk een goedkeuring van de DPCC vereist is, dienden al voor 15 september 2018 bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen en de DPCC ingediend te zijn.

Voor bijkomende informatie kun je terecht bij Patrick Deboutte, stafmedewerker Dienst Bestuur & organisatie.