Programmaties en structuurwijzigingen basisscholen: melden aan AgODi tegen 1 mei 2018

16 april 2018

Een aantal programmaties en structuurwijzigingen van scholen gewoon en buitengewoon basisonderwijs moet - mits DPCC-goedkeuring als het initiatief valt onder de interne planningsprocedure - ten laatste op 1 mei 2018 aan AgODi gemeld worden:

De melding van een verhuizing of van het in gebruik nemen van een tijdelijke vestigingsplaats kan in principe gedurende het hele schooljaar (aan de hand van de bijlagen 2 en 4 van de Ministeriële Omzendbrief BaO/97/9 voor het buitengewoon basisonderwijs; aan de hand van de bijlagen 1 en 2 van de Ministeriële Omzendbrief BaO/97/10 voor het gewoon basisonderwijs).

Voor bijkomende informatie kun je terecht bij Isabelle Dobbelaere of bij Patrick Deboutte.