Programmaties en structuurwijzigingen 2017-2018

21 juni 2016

Een aantal structuurwijzigingen aan het gewoon en het buitengewoon basis- en secundair onderwijs en aan internaten vanaf 2017-2018 is onderworpen aan een interne en een externe planningsprocedure. Deze procedures worden toegelicht in de planningsmededeling Aanvragen voor programmatie, rationalisatie, herstructurering - Schooljaar 2017-2018.Voorliggende mededeling vervangt alle planningsmededelingen die voorheen apart gepubliceerd werden door het VVKBaO, het VVKBuO, het VVKSO en de Dienst Internaten. Voor de interne planningsprocedure (Katholiek Onderwijs Vlaanderen en DPCC) worden voortaan nog twee indieningsdata gebruikt: 15 september 2016 en 30 november 2016. Opgelet: de indieningsdatum van 1 maart 2017 voor het gewoon basisonderwijs is niet meer in voege.

De aandacht wordt nu gevestigd op de eerste deadline. In punt 4 van voorliggende planningsmededeling worden de initiatieven opgesomd die door de scholen buitengewoon basisonderwijs, buitengewoon secundair onderwijs en gewoon secundair onderwijs ten laatste 15 september 2016 ingediend moeten worden bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen en bij de DPCC. De indieningsmodaliteiten worden beschreven in punt 7 van de planningsmededeling

Voor bijkomende informatie kun je terecht bij Isabelle Dobbelaere of bij Patrick Deboutte.

Nuttige documenten: