Programmatie op 1 september 2019 in het tweede leerjaar van de eerste graad

14 maart 2018
Op 1 september 2019 wordt de modernisering so ingevoerd. In het ontwerp van decreet is ingeschreven dat programmaties onder bepaalde voorwaarden nog mogelijk zijn in de uitdovende leerjaren van de tweede en derde graad. Er kunnen evenwel op 1 september 2019 geen programmaties meer gerealiseerd in het tweede leerjaar van de eerste graad.
 
Mits akkoord binnen de scholengemeenschap zijn enkele basisopties en beroepenvelden nog vrij programmeerbaar op 1 september 2018. Ze staan opgesomd in de lijst bijlage 2 van de Omzendbrief SO 61. Vrije programmaties worden vóór 1 april 2018 gemeld aan AgODi aan de hand van het modelformulier bijlage 4 van de Omzendbrief SO 61.