Programmatie duale structuuronderdelen buso schooljaar 2019-2020: indiendatum 21 december 2018

04 december 2018

De programmatie van duale structuuronderdelen in het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3 en van bso/tso in opleidingsvorm 4 vanaf 2019-2020 is onderworpen aan een interne en een externe planningsprocedure. Die procedures lichten we toe in de planningsmededeling 'Aanvragen voor programmatie, rationalisatie, herstructurering – Schooljaar 2019-2020'.

Voor de interne planningsprocedure (Katholiek Onderwijs Vlaanderen en DPCC) wordt de indiendatum van 21 december 2018 gebruikt. Programmaties van duale structuuronderdelen vraag je aan bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen en bij de DPCC aan de hand van het aanvraagformulier buitengewoon so. De bestemmelingen voor de aanvraag staan vermeld in punt 7 van bovenvermelde planningsmededeling.

Voor de programmeerbare structuuronderdelen duaal buso OV4 verwijzen we naar de bijlagen 4 tot 29 van de Ministeriële Omzendbrief SO 60.

Voor buso OV3 verwijzen we, onder voorbehoud van definitieve goedkeuring door de Vlaamse regering, naar de standaardtrajecten van de programmeerbare structuuronderdelen duaal. Je leest meer in de toelichting die eerder aan de scholen werd bezorgd.

Voor bijkomende informatie kun je terecht bij Isabelle Dobbelaere of bij Lieve Van Soom.