Prikbord 2018-2019

10 oktober 2018

We sluiten deze week het prikbord 2018-2019 af. Veel dank aan de scholen die een bijdrage hebben geleverd. Zij krijgen eind deze week te horen aan welke school hun uren toebedeeld kunnen worden.

Waar jarenlang het mechanisme van overdracht van uren-leraar vanuit solidariteit bijzonder goed heeft gewerkt, stellen we nu voor het eerst vast dat het ‘aanbod’ van uren-leraar de voorbije weken bijzonder klein was. De vraag naar uren-leraar was op een bepaald ogenblik zelfs dertig keer hoger dan het aanbod. De stijging van het aantal leerlingen in het secundair onderwijs zal daaraan niet vreemd zijn. We vermoeden ook dat elke school meer uren-leraar nodig heeft om tegemoet te komen aan de zorgnoden als gevolg van het M-decreet, om in te zetten op co-teaching. Bovendien horen we dat scholen een zekere voorzichtigheid aan de dag leggen in voorbereiding op de invoering van de modernisering so, in het bijzonder de organisatie van de nieuwe oriënterende en observerende eerste graad. Speelt de besparing van de overheid op het ondersteunend personeel ook een rol in dit verhaal?

Dat er dit jaar voor het eerst in het secundair onderwijs werd ‘herteld’ op 1 oktober heeft scholen wellicht nog voorzichtiger gemaakt. Op zich is de hertelling een goede zaak. Voor wie stijgt, biedt de uitbreiding van het lesurenpakket onmiddellijk soelaas. Gezien de voorziene stijgingen van de leerlingenaantallen geen overbodige luxe. Katholiek Onderwijs Vlaanderen blijft het echter wel zeer moeilijk hebben met de gevolgen van de hertelling bij een daling van het leerlingenaantal. Een vermindering van het lesurenpakket na aanvang van een schooljaar brengt scholen immers in bijzonder moeilijke organisatorische problemen: het is op 1 oktober niet zo eenvoudig om leerlingengroepen en opdrachten van leraren te moeten herschikken.

Mochten scholen toch nog uren uit hun buffer beschikbaar willen stellen, dan nemen ze best contact met Guy Debusschere. Verschillende scholen hebben nog steeds een grote nood aan uren.