Praktische schikkingen lerarenplatform

13 juni 2018

Het pilootproject ‘lerarenplatform’ gaat van start op 1 oktober 2018. Alle basisscholen konden zich aanmelden in een samenwerkingsplatform waardoor 2 500 leraren werkzekerheid krijgen tot het einde van het schooljaar 2018-2019. In het secundair onderwijs gaat het om een kleiner proefproject met een contingent van 350 leraren.

De mogelijkheid bestaat om meer ervaren leraren op te nemen in het lerarenplatform en zo de startende leraren een vaste opdracht te geven. Het biedt de jongere leraar een mooie starterskans en bovendien is de expertise van de ervaren leraar zeer nuttig tussen twee reguliere vervangingen door.

Het thema cao XI op onze website bevat een nieuwe mededeling over de praktische schikkingen van het lerarenplatform. We updateten ook het document met veelgestelde vragen.

In het OCSG worden afspraken over de samenstelling en de werking van het lerarenplatform gemaakt. Volgens de omzendbrief ‘lerarenplatform in het basisonderwijs’ worden alle afspraken in het verslag van het OCSG genoteerd. Katholiek Onderwijs Vlaanderen stelt een model ter beschikking om die afspraken vorm te geven en als bijlage bij het verslag van het OCSG te voegen. De afsprakennota is geen wettelijke verplichting maar kan voor duidelijkheid en transparantie zorgen in het gebruik van het lerarenplatform. Dit model is vrij te gebruiken en aan te passen volgens de noden en de gemaakte afspraken in het eigen samenwerkingsplatform.