Plenaire vergadering 15-02-2017 – Lerarenloopbaanpact

15 februari 2017

De volgende etappe in “de ronde van het loopbaanpact” de dag voordien moest wel aanleiding zijn tot een actuele vraag, na de vele eerdere vragen om uitleg in de commissie Onderwijs rechtstreeks of onrechtstreeks over datzelfde thema. Ik kreeg maar liefst 48 zoekresultaten in het vragenarchief van het Vlaams Parlement tijdens de huidige zittingsperiode. Terecht…bij een eerdere gelegenheid noemde minister Crevits dit dossier niet voor niets een van haar moeilijkste opdrachten deze legislatuur. 
Van Katholiek Onderwijs Vlaanderen kreeg je op 14 februari al een extra nieuwsbrief over deze belangrijke zaak.
In de pers had vooral het ultimatum van de vakbonden de meeste aandacht gekregen. Bijgevolg gingen de actuele vragen van de onderwijscommissarissen Caroline Gennez en Ann Brusseel met name dáárover.
Minister Crevits (terecht, denk ik) betreurde die eenzijdigheid. Ze zou zich niet laten chanteren door het ultimatum en wees op haar twee grote zorgen: de inhoudelijke zware discussies tussen vakbonden en werkgeversorganisaties enerzijds en de transparantie inzake budgetten anderzijds. Voor het overige herhaalden alle interveniënten (vragenstellers én “aansluiters”) hun intussen erg bekende accenten en argumenten. Die zijn in eerdere nieuwsbrieven al meermaals aan bod gekomen. 

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over het ultimatum van de vakbonden aan de Vlaamse Regering in de onderhandelingen betreffende het lerarenloopbaanpact van Caroline Gennez en over het ultimatum van de vakbonden aan de Vlaamse Regering in de onderhandelingen betreffende het lerarenloopbaanpact van Ann Brusseel” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Plenaire%20vergadering%2015-02-2017%20%E2%80%93%20Lerarenloopbaanpact) (Wilfried Van Rompaey).