Plenaire vergadering 27-01-2016 – Raad van State en B-attest

28 januari 2016

Een B-attest c.q. een C-attest schriftelijk motiveren zoals de regelgeving oplegt, het is (soms) geen makkelijke taak. Gelukkig komen zaken zoals de concrete casus die de aanleiding vormde voor deze actuele vraag, niet vaak voor (cf. het nieuwsbericht van de Raad van State). Enerzijds moeten scholen professioneel evalueren en die beslissingen motiveren, maar anderzijds moet men zich ervoor hoeden om daarvoor alsmaar meer papier te produceren. Toevallig of niet, maar vorige week nog kwam minister Crevits in de onderwijscommissie spreken en van gedachte wisselen over het dossier “planlast”, dat ook prominent aanwezig is op de onderwijsbeleidsagenda deze legislatuur.
Lees de bespreking van de “Actuele vraag over de recente beslissing van de Raad van State om een leerling met een B-attest toch te laten overgaan in dezelfde richting en het beperken van de verdere juridisering met betrekking tot het aanvechten van beslissingen van klassenraden van Koen Daniëls” aan minister Hilde Crevits.