Plenaire vergadering 06-12-2017 – Resultaten van leesonderzoek PIRLS

07 december 2017

Het tweede actuele hangijzer, nu voor drie onderwijscommissarissen van drie verschillende partijen, stond vandaag in de krant, met name de blijkbaar slechte resultaten inzake begrijpend lezen van Vlaamse leerlingen uit het vierde leerjaar lager onderwijs in het kader van het internationale onderzoek PIRLS. Het werd politiek des te interessanter … en dan is het altijd erg jammer dat je er niet “live” kunt bijzijn.

Onderwijscommissaris Vera Celis: “Hoe kunt u het initiatief nemen om toch opnieuw sterker te kunnen werken aan de leesvreugde en het leesniveau, die nu te wensen overlaten?”.

Onderwijscommissaris Jo De Ro: “Minister, wij kunnen niet anders dan u inderdaad vandaag de vraag stellen wat we met het Vlaamse beleid meer of beter kunnen doen om dat probleem te tackelen.”.

Onderwijscommissaris Caroline Gennez: “Het niveau van ons Nederlands moet ten eerste hoger. Als sp.a stellen we heel duidelijk voor om alle eindtermen Nederlands bindend te maken voor alle leerlingen. Dan leggen we die lat hoog. Dan zijn we er niet mee tevreden dat 80 procent het kan en 20 procent het niet kan. Dat kunnen we niet tolereren. Ten tweede, versterk leerkrachten. Vorm hen permanent. Maak in je opleiding dat bij leerkrachten ook de goesting om te lezen, om te vertellen veel sterker verankerd is. Ik ben ervan overtuigd dat we de goede richting kunnen uitgaan als men vanuit Onderwijs op die twee sporen werkt. Minister, bent u daar ook van overtuigd?”.

 

Minister Crevits overliep een aantal interessante aspecten en stelde meerdere gepaste vragen, want  inderdaad die antwoorden zijn er vandaag niet. Het deed me allemaal wat denken aan wat ik hier een hele tijd geleden ook al schreef naar aanleiding van PISA 2015 over de slechtere prestaties voor wiskunde. Ik denk dus dat het het beste is om inderdaad te proberen oorzaken te onderzoeken (voor zover dat mogelijk is, want simpel is zo’n onderzoek niet) in plaats van nu, op basis van dit onderzoek, dat tussen haakjes, niet dat type onderzoek is, allerlei speculaties de wereld in te sturen en meteen al politiek het eindtermendebat te heropenen, inclusief allerlei onrealistische verwachtingen te koesteren …

Ten slotte nog een persoonlijke noot: ik moet altijd enigszins glimlachen, wanneer ik in dezen allerlei uitspraken over taalonderwijs lees en hoor, ook in de krant de dag na de plenaire vergadering…van sommige (er zijn er ook andere) mensen van wie ik vermoed dat ze in hun leven nog nooit één taalles gegeven hebben…

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over het dalend leesniveau bij Vlaamse leerlingen van Vera Celis, over de verminderde leesvaardigheid bij Vlaamse leerlingen van Jo De Ro en over de resultaten van het internationaal leesonderzoek PIRLS van Caroline Gennez” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan via wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen.