Plenaire vergadering 05-10-2016 – Studievoortgangsmaatregelen in hoger onderwijs

06 oktober 2016

Het thema was een dag eerder erg aanwezig in diverse media. De KU Leuven meldde het resultaat van haar nieuwe studievoortgangsmaatregel: wie in 3 zittijden geen 30% van de opgenomen studiepunten had behaald, mocht niet meer voortstuderen in de gekozen studierichting. Ook andere hogeronderwijsinstellingen hebben zulke, soms andere, spelregels ingevoerd. Vragensteller Koen Daniëls was daar blij om, maar vroeg zich af of het niet aangewezen was dat al die instellingen samen zouden gaan zitten om te kijken hoe ze de systemen op elkaar kunnen afstemmen, in alle transparantie en duidelijkheid voor leerlingen, studenten en ouders. Vragensteller Tine Soens was dan weer zeer bezorgd dat we door zulke studievoortgangsmaatregelen naar een hogeronderwijssysteem gaan met aan de ene kant elite-universiteiten, waar er erg strenge regels zijn die alleen maar de beste studenten laten studeren, en andere universiteiten, waar studenten wel nog een tweede kans krijgen. Was de minister bereid om dat tegen te gaan en dus tot een uniformisering van de regels te komen, zo vroeg ze?

De minister schetste de relevante decretale context van onderwijsdecreet XXV en was niet van plan om nu een decretaal initiatief te nemen, maar zou later die dag samenzitten met de universiteiten en hogescholen over o.a. dit thema. Zij stelde echter duidelijk en terecht: wanneer er meer uniformiteit mogelijk is, dan is dat een goede zaak. Indien dat niet zo is, dan is het van belang dat elke hogeschool en elke universiteit op een heel transparante manier en op voorhand communiceert met jongeren en hun entourage. Ze pareerde ook de overmachtsgevallen waar Tine Soens op bleef hameren alsook de klacht van Koen Daniëls over de daling van het aantal opgenomen studiepunten. Over dat laatste moet inderdaad genuanceerd gedacht worden: de flexibilisering moet kunnen spelen voor wie ze bedoeld was en moet ingeperkt kunnen worden voor wie ze niet bedoeld was.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over maatregelen tegen het onnodig verlengen van de studieloopbaan in het hoger onderwijs door 'te blijven proberen' van Koen Daniëls en over de verschillende aanpak van flexibilisering in het hoger onderwijs van Tine Soens” aan minister Hilde Crevits.