Plenaire vergadering 27-11-2019 – Welzijn op school

28 november 2019

Els Ampe keek vooruit naar Rode Neuzen Dag (29 november 2019). Haar partij (Open Vld) wilde het tij keren door jongeren, in plaats van via zo’n eendagscampagne, permanent te ondersteunen en door hun methodes aan te leren die ervoor zorgden dat ze zichzelf mentaal sterker konden maken, zodat ze gelukkiger zouden zijn en natuurlijk ook betere schoolresultaten zouden behalen. Wat ging minister Weyts daarvoor doen?

Hij stelde dat de campagne toch een jaarlijks terugkerende gebeurtenis was en dus toch structureel. Het thema was ook een zaak van het beleidsdomein Welzijn, waarmee hij goed samenwerkte. En hij legde het verband met de nieuwe eindtermen.

Interveniënt Katia Segers verwees naar het voorstel van resolutie ter zake van haar fractie vorige legislatuur, dat toen niet goedgekeurd geraakte en hoopte op beterschap deze legislatuur. Koen Daniëls waarschuwde voor verrommeling en wees op goede afspraken met Welzijn. Jo Brouns ging vanuit een ernstige noot, het gesprek met de Vlaamse Scholierenkoepel op 15 november, nadien de humoristische toer op en deed een “zotste-foto-veiling”-voorstel. Maar alleen van de neus, dixit voorzitter Liesbeth Homans. Elisabeth Meuleman liet zien dat ze de geschiedenis kende en vroeg dat minister Weyts, in tegenstelling tot het discours van zijn partij de voorbije jaren, heel duidelijk zou stellen dat aandacht voor welzijn op school niet haaks stond op schoolse prestaties maar dat het een voorwaarde daarvoor was en dat die twee hand in hand gingen. De minister vond dat onheus, maar was er natuurlijk niet direct bijgeweest die vorige legislatuur… Tot slot vatte hij, best wel kernachtig, de precieze aard van zijn onderwijsbeleid samen en die aanpak vond hij de beste aanpak voor welzijn en welbevinden op school.

Vragensteller Ampe keek uit naar de resultaten daarvan.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over welzijn op school naar aanleiding van Rode Neuzen Dag van Els Ampe” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Plenaire%20vergadering%2027-11-2019%20%E2%80%93%20Welzijn%20op%20school) (Wilfried Van Rompaey).