Plenaire vergadering 27-11-2019 – Pesten bij schoolgaande jongeren

28 november 2019

De actuele vraag van Jean-Jacques De Gucht vond haar aanleiding in het recente onderzoeksrapport over pesten van Pimento. Hij verwees daarbij ook naar de beleidsnota van minister Weyts. Wat was de reactie van de minister op de ervaringen van leerlingen in dat onderzoek en welke acties wilde hij ondernemen in dat verband?

De minister lijstte kort diverse initiatieven op, waaronder de recente actie “Antipestslag” van de Vlaamse Onderwijsraad en benadrukte dat hij ook vooral op de jongeren zelf een beroep wilde doen want zij waren volgens hem de echte experten.

In de replieken en de interventies was er voorts aandacht voor de opleiding van leraren en leerlingenbegeleiders op dit stuk, voor de vraag van het Kinderrechtencommissariaat om een kenniscentrum op te richten en al eerdere initiatieven vorige legislatuur, genre-Conflixers. Gelet op de aard van het thema verbaasde het niet dat daarover nogal wat politieke consensus bestond.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over de problematiek van pesten bij schoolgaande jongeren van Jean-Jacques De Gucht” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Plenaire%20vergadering%2027-11-2019%20%E2%80%93%20Pesten%20bij%20schoolgaande%20jongeren) (Wilfried Van Rompaey).