Plenaire vergadering 27-02-2019 – Dalende interesse in de universitaire opleiding Nederlands

27 februari 2019

De voorbije dagen waren er heel wat (te veel om op te noemen) stukken in de kranten over de dalende studentenaantallen in de universitaire opleidingen neerlandistiek, met als meest extreme situatie die van de Vrije Universiteit Amsterdam die de opleiding gewoon ging stopzetten wegens te weinig studenten.

Onderwijscommissaris Paul Cordy vroeg minister Crevits of zij in dat verband brood zag in een Vlaams actieplan talen (naar analogie met het actieplan STEM) waaraan een aantal academici zouden willen werken.

Zoals wel vaker gebeurt, had de minister ook al in de kranten gereageerd en nu herhaalde ze daarvan een aantal zaken. Ze had overigens al in december 2018, in samenspraak met haar Nederlandse collega, aan de Nederlandse Taalunie gevraagd om een actieplan op te maken (timing: maart 2019). De bij de vraag vermelde academici zouden nu, na eerst nog een toer van de universiteiten, begin april de zaak komen bespreken op het kabinet van de minister.

Vragensteller Cordy kon het niet laten om ongenuanceerd te herinneren aan het zgn. “1-uur-minder-Nederlands” in het katholiek onderwijs en moest de minister de zaak toch niet wat sterker aanpakken, want andere humane wetenschappen verloren toch minder marktaandeel dan de talen?

Onderwijscommissaris Franc Bogovic bracht het thema terecht in verband met het te verwachten lerarentekort. Vlaams Parlementslid Bart Caron bood weerwerk, met Not for Profit van Martha Nussbaum in het achterhoofd, aan de dominantie van “het economische” in het onderwijs en pleitte voor het belang van de moedertaal.  

Minister Crevits herhaalde dat voor haar elke leraar een taalleraar was. Dat klopt uiteraard, maar misschien wordt die regel, ondanks de minder prille leeftijd ervan, nog iets te weinig concreet en breed gevolgd in de praktijk. Het voorbeeld van de minister over vraagstukken in wiskunde was nochtans wel helemaal to the point. Ook verwees ze nog, ook terecht, naar de nieuwe eindtermen en de educatieve masteropleiding. Allemaal maatregelen  van deze legislatuur.

Vragensteller Cordy besloot met nog een andere wijsheid, met name dat taal meer was dan een communicatiemiddel alleen. Zeer juist. De voorlaatste klank in het woord neerlandici is wel dezelfde als de eerste klank in een woord als bijvoorbeeld citroen, maar dat is een detail dat ik hem graag vergeef.

Lees de bespreking van de Actuele vraag over de dalende interesse in de universitaire opleiding Nederlands van Paul Cordy” aan minister Hilde Crevits.

Reageren kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Plenaire%20vergadering%2027-02-2019%20%E2%80%93%20Dalende%20interesse%20in%20de%20universitaire%20opleiding%20Nederlands) (Wilfried Van Rompaey)

.