Plenaire vergadering 25-04-2018 – J1000-leerlingencongres

26 april 2018

Het actualiteitsdebat, op vraag van de oppositiefracties,  naar aanleiding van het rapport van het Rekenhof over de niet-beantwoorde hulpvragen in de crisisjeugdhulp had heel wat tijd in beslag genomen. Het is dan ook een belangrijke materie. Dat debat werd beëindigd om 16.04 u. We moesten vandaag dus nog even wachten op de actuele vragen, waaronder ook één vraag (om 17.07 u) aan minister Crevits door niet-onderwijscommissaris Willem-Frederik Schiltz. Hij had ongetwijfeld de diverse stukken in o.a. Gazet van Antwerpen van vandaag (p.2 en 12-13) gelezen over het zgn. J1000-leerlingencongres over de toekomst van het onderwijs, dat in het Heilig Graf in Turnhout zou worden georganiseerd op 26 en 27 april 2018. Zijn stelling was dat als zo’n participatief traject kwalitatief verloopt, het ook kon bijdragen aan een goed bestuur. Hij verbond de zaak ook met een eerdere resolutie over participatieve democratie. Kon dit initiatief vanuit het Onderwijsdepartement ondersteund worden, en zo ja, hoe?

Minister Crevits was een en al positief hierover en op vraag van de organisatoren zou ze dit event (Vlaanderenbreed, structurele samenwerking met de Vlaamse Scholierenkoepel en heel professioneel aangepakt) een stuk financieel ondersteunen. Duidelijke taal.

Vragensteller Schiltz was daar uiteraard heel tevreden over en dankbaar voor, maar maakte van de gelegenheid ook gebruik om zijn resolutie nog eens aandacht te geven: hij verwees naar het daarin gevraagde kenniscentrum Participatie. Daarover bleek er naderhand in het gesprek enigszins een misverstand, maar de vragensteller klaarde dat zelf uit: dat kenniscentrum was bedoeld om expertise bijeen te brengen om te waken over de kwaliteit van een participatief proces in projecten over de beleidsdomeinen heen; het was niet zijn bedoeling om een heel voorwaardenkader te creëren inzake het voorliggend type project met het oog op financiering. De minister had inderdaad van de nodige spontaneïteit gesproken.

Interveniënt Koen Daniëls wees terecht op de veelheid van participatiemogelijkheden voor leerlingen, die ook niet zomaar naast elkaar mochten ageren en vroeg naar de betrokkenheid van de leerlingen bij het nieuwe type doorlichtingen. Ook interveniënt Kathleen Helsen was heel tevreden en verwees, zoals de vragensteller en de minister al voordien, naar het consultatietraject bij het eindtermendossier.

Volgens de minister was dit inderdaad ook een zaak van de nieuwe inspectieaanpak, maar ze verwees terecht ook naar het  nieuwe decreet Leerlingenbegeleiding.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over het J1000-leerlingencongres betreffende het onderwijs van de toekomst van Willem-Frederik Schiltz” aan minister Hilde Crevits.

Reageren kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Plenaire%20vergadering%2025-04-2018%20%E2%80%93%20J1000-leerlingencongres) (Wilfried Van Rompaey).