Plenaire vergadering 16-05-2018 – Welbevinden van holebi- en transgenderjongeren op school

17 mei 2018

Het actualiteitsdebat over het verpakkingsplan van minister Joke Schauvliege had heel wat tijd in beslag genomen. Maar liefst tot 17.08 u. Politiek zaten er aan dat dossier dan ook wel enkele haken en ogen. We hebben dus meer dan even moeten wachten op de actuele vragen. Voor de onderwijsminister: drie dezelfde vragen (Orry Van de Wauwer, Ann Brusseel en Piet De Bruyn) over hetzelfde thema om 17.40 u. Donderdag 17 mei was het Internationale dag tegen homo- en transgenderfobie en Çavaria had recent een grote bevraging gehouden bij Vlaamse holebi- en transgenderscholieren, waaruit o.a. bleek dat  meer dan 40 procent van de holebi’s zich niet veilig op school voelt. Wat ging minister Crevits doen om dat onveiligheidsgevoel aan te pakken?

Niet onverwacht verwees de minister naar vier elementen die sowieso al ‘liepen’ of recent goedgekeurd waren en ze voegde er nog een vijfde initiatief aan toe: het nieuwe decreet lerarenopleidingen, het nieuwe decreet leerlingenbegeleiding, organisaties als Çavaria blijven ondersteunen, idem voor de Vlaamse Scholierenkoepel. En ze zou de resultaten van het desbetreffende onderzoek gaan bespreken met de onderwijskoepels en hun pedagogische begeleidingsdiensten.

Bij de replieken van de vragenstellers viel de verwijzing van Ann Brusseel naar iemand in de Guimardstraat op. Tja… Daarnaast verwees Piet De Bruyn naar een charter van 2012 (tussen onderwijsminister Smet en 20 onderwijsactoren): wilde de minister dat charter van onder het stof halen?

Interveniënt Tine Soens sprak over een federaal actieplan in dit verband en vroeg voldoende middelen voor organisaties als Çavaria. Interveniënt Elisabeth Meuleman vond ook dat het meer mocht zijn en herinnerde aan een inderdaad door weinig onderwijscommissarissen bijgewoonde commissievergadering waarop haar en Brusseels conceptnota rond dit thema werd besproken.

Minister Crevits was verrast door de teneur van bepaalde tussenkomsten en herhaalde haar punt over regelgeving en middelen zijn één zaak, maar de nodige mentaliteitswijziging rond dit thema een ander. Haar voorbeelden (ook de Strafste School) en verwijzing naar uitgeverijen en handboeken leken mij heel relevant, realistisch en redelijk. Ze voegde ook het door bepaalde tussenkomsten gevraagde punt van de nieuwe eindtermen toe. En haar verwijzing naar de ruimere samenleving in dezen. Alweer heel relevant, realistisch en redelijk.

Finaal bleken de meningen, alweer niet onverwacht, veel dichter bij elkaar te liggen dan aanvankelijk misschien leek, om niet te zeggen dat er eigenlijk een brede consensus over dit probleem bestond en bestaat. En dat is een goede zaak.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over het welbevinden van jonge holebi’s en transgenders op school van Orry Van de Wauwer, over het onveiligheidsgevoel van holebi's en transgenders in Vlaamse scholen van Ann Brusseel en over het welbevinden van holebi- en transgenderjongeren op school van Piet De Bruyn” aan minister Hilde Crevits.

Reageren kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Plenaire%20vergadering%2016-05-2018%20%E2%80%93%20Welbevinden%20van%20holebi-%20en%20transgenderjongeren%20op%20school) (Wilfried Van Rompaey).