Plenaire vergadering 14-03-2018 – Asbestproblematiek in scholen

14 maart 2018

Heel eigenaardig toch: niet langer geleden dan vorige week stelde Vlaams Parlementslid Johan Danen al een vraag om uitleg over dit thema in de Commissie voor Onderwijs. Nadien kwam de zaak in de pers, waar ook minister Crevits nog reageerde. Eigenlijk werd de vraag van vorige week gewoon herhaald, nu wel nog versterkt met een tweede vragensteller, nl. onderwijscommissaris Caroline Gennez.

We leerden uit het gesprek nu misschien nog dat de voor de paasvakantie geplande vergadering met OVAM, de onderwijsverstrekkers enz. volgende vrijdag zou plaatsvinden, dat de onderwijsinspectie bij een doorlichting controleert of zo’n asbestinventaris oké is en dat enige nuance geboden is bij de cijfers die OVAM gaf. Ik wil ook nog geloven dat door deze herhaling de sense of urgency hierrond nog wat verhoogd werd en over de ernst van dit probleem mag inderdaad zeker geen misverstand bestaan. Maar…moet dat echt: 6 dagen na de vorige, identieke vraag? Je leest over die laatste overigens elders op deze pagina’s.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over asbest op scholen van Johan Danen en over de aanpak van de asbestproblematiek in de scholen van Caroline Gennez” aan minister Hilde Crevits.

Reageren kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Plenaire%20vergadering%2014-03-2018%20%E2%80%93%20Asbestproblematiek%20in%20scholen) (Wilfried Van Rompaey).