Plenaire vergadering 09-01-2019 – Studenten met een migratieachtergrond

10 januari 2019

Doorgaans wil ik graag mild zijn, zeker aan het begin van alweer een nieuw jaar, en het is zeker niet uit luiheid of tijdgebrek, maar over de actuele vragen van deze week ga ik kort zijn. Er mag dan over het thema van de eerste actuele onderwijsvraag van de plenaire vergadering een nieuwe rondvraag geweest zijn van De Morgen, hoe belangrijk ook (en er is nog veel werk aan de winkel, zeker), maar het verhaal is zo bekend dat er van debat eigenlijk geen sprake was en het gesprek dat volgde een even bekend stramien volgde: ja, er is een probleem, maar evenzeer ja, de bevoegde minister lijstte terecht op welke maatregelen, desgevallend met de financiële middelen erbij, al genomen zijn. Eenzelfde stramien bij de tweede vraag (cf. elders op deze pagina’s), waarbij de vragensteller uit de oppositie wel wat kritisch probeerde te zijn (want ja, belangrijke dossiers als het Loopbaanpact en het Toekomstplan basisonderwijs hebben wel vertraging opgelopen en zullen dus iets worden voor de volgende legislatuur), maar zeker wat het eerste dossier betrof, had zijn partij misschien dan toch niet te veel recht van spreken, gelet op de ontwikkelingen tijdens de vorige legislaturen en er was overigens al zo vaak over gesproken in menige onderwijscommissievergadering. De derde vraag ten slotte ging dan misschien wel over een actueler thema, maar finaal, laten we eerlijk zijn,  van een relatief beperkte omvang in het veld van belangrijke onderwijsbeleidsdossiers. Zou het een optie zijn om als er eens een week niets (belangrijks) te vragen is, dan maar meteen ook niets te vragen?

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over studenten met een migratieachtergrond in het hoger onderwijs van Franc Bogovic” aan minister Hilde Crevits.

Reageren kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Plenaire%20vergadering%2009-01-2019%20%E2%80%93%20Studenten%20met%20een%20migratieachtergrond) (Wilfried Van Rompaey).