Plenaire vergadering 09-01-2019 – Terugkerende kinderen van Syriëstrijders

10 januari 2019

Vlaams Parlementslid Nadia Sminate was bezorgd omdat ons land wordt verplicht om tientallen IS-moeders uit Syrië terug te halen. Met name over de gevolgen daarvan wilde ze enkele vragen stellen. Ze verwees naar de extreme omstandigheden waarin die kinderen opgegroeid zijn (getraumatiseerd, fanatieke moeder) en wilde weten hoe minister Crevits het ging aanpakken wanneer zulke kinderen in de toekomst “naast onze kinderen” op de schoolbanken zouden zitten.

De minister zag duidelijk (en terecht, denk ik) twee verschillende elementen in dit onderwerp: ze deelde enerzijds de zorg van vragensteller Sminate, als het erover ging dat de leraren goed zouden moeten worden begeleid, maar ze hoopte anderzijds dat de vragensteller haar overtuiging deelde dat elk kind (grondwettelijk) recht heeft op onderwijs. Ze verwees daarbij op een heel positieve manier ook naar de onderwijservaringen met de vluchtelingencrisis en naar de overkoepelende aanpak van de Vlaamse regering, zoals minister Jo Vandeurzen die toegelicht had in zijn antwoord op een vraag om uitleg van Vlaams Parlementslid Jean-Jacques De Gucht op 27 november 2018 (en  niet 28, zoals verkeerdelijk in het (voorlopige) verslag stond).

Vragensteller Sminate drong toch aan op een heel duidelijk signaal aan ouders en leraren inzake de concrete begeleiding van de bedoelde kinderen.

Interveniënten Imade Annouri (Groen), Ward Kennes (CD&V), Jo De Ro (Open Vld) en Yasmine Kherbache (sp.a) sloten zich aan bij de constructieve houding van de minister en sommigen deden een oproep om de zaken niet te dramatiseren. In het slotwoord van vragensteller Sminate kwam nog even een cijferreactie op wat Ward Kennes voordien gesteld had…

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over het beleid binnen het Vlaams onderwijs ten aanzien van de terugkerende kinderen van Syriëstrijders van Nadia Sminate” aan minister Hilde Crevits.

Reageren kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Plenaire%20vergadering%2009-01-2019%20%E2%80%93%20Terugkerende%20kinderen%20van%20Syri%C3%ABstrijders) (Wilfried Van Rompaey).