Plenaire vergadering 08-01-2020 – Herexamens in so

09 januari 2020

Deze actuele vraag kwam eigenlijk niet onverwacht, maar ik denk dat vooral de tussenkomst van Elisabeth Meuleman veel waarheid bevatte: was het feit dat deze kwestie ineens op de “één” van de krant De Standaard stond tijdens de kerstvakantie niet vooral een zaak van profileringsdrang in die komkommertijd? Wat er ook van zij, vragensteller Jo Brouns wilde na de “bezorgdheid” van Jean-Jacques De Gucht in een voorgaande actuele vraag, nog een andere bezorgdheid in het onderwijsveld wegnemen door duidelijkheid te vragen aan minister Weyts inzake de autonomie van klassenraden in hun evaluatiepraktijk van leerlingen. En hij kreeg die duidelijkheid. Er was trouwens niets nieuws aan de hand en terecht vroeg interveniënt Jan Laeremans zich af wat eigenlijk het verschil was tussen het standpunt van de minister nu en die van zijn voorgangster Hilde Crevits enkele jaren geleden, toen het thema door Koen Daniëls aangekaart werd. Eigenlijk was er geen verschil. Alleen vond de huidige onderwijsminister blijkbaar dat over herexamens nog onduidelijkheid leefde in scholen.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over herexamens in het secundair onderwijs van Jo Brouns” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Plenaire%20vergadering%2008-01-2020%20%E2%80%93%20Herexamens%20in%20so) (Wilfried Van Rompaey).