Plenaire vergadering 06-02-2019 – Tienerscholen

07 februari 2019

Het stond al in het verkiezingsmemorandum van de onderwijskoepel van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs (OVSG), waarover vandaag in de krant (voor dS-abonnees) gerapporteerd werd, maar vragensteller Elisabeth Meuleman stelde haar vraag los van die specifieke context. Het ging inderdaad om een al veel ouder idee en zij sprak dan ook in die ‘oudere’ termen: de zgn. “3 x 4”-structuur voor basis- en secundair onderwijs. Daarbij herinnerde Meuleman nog eens aan een onderwijscongres van haar partij in 2011, waar dit thema ook een van de grote statements was (N.B. een congres met ook nog een ‘pittig’ optreden van onze vroegere directeur-generaal Mieke Van Hecke). En tussen haakjes: in ons eigen tijdschrift In dialoog was het ook het thema voor de rubriek “Pro & contra” in het mei/juni-nummer van 2018 (p.24-25). Lectuur daarvan kan ik warm aanbevelen.

Wat vond minister Crevits van dat onderwijsmodel en hoe wilde ze de scholen die nu al zo werkten, ondersteunen?

Deze keer, niet onverwacht, tekende zich in het gesprek andere coalities af: enerzijds vonden Meuleman, De Ro en Gennez elkaar over zo’n structuur, anderzijds was er de tandem Crevits-Daniëls, die vasthielden aan de in deze legislatuur genomen beslissingen maar wel met ook mogelijke (geen verplichte) samenwerking tussen basis- en secundair onderwijs.

Vragensteller Meuleman wilde vooral dat de minister bepaalde wettelijke drempels (bv. inzake programmatie) voor wie nu al als tienerschool wilde werken zou neerhalen. Jo De Ro vond dat een terechte vraag en deed gelijk ook zelf een duit in het historische zakje door het boek te vermelden van ‘zijn’ onderwijsminister, Marleen Vanderpoorten (voor dS-abonnees). Het boek dateerde wel niet van 2004, maar van 2002, maar dat is een detail. Caroline Gennez zag in dezen meer wijsheid bij sommige scholen en directeurs dan bij de huidige Vlaamse regering.

Minister Crevits ging nog even in op het buzzword “brede eerste graad” en achtte nog deze legislatuur positief ingaan op de vraag van Meuleman niet erg waarschijnlijk wegens nog veel ander werk. Meuleman betreurde dat uiteraard.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over de ondersteuning van tienerscholen van Elisabeth Meuleman aan minister Hilde Crevits.

Reageren kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Plenaire%20vergadering%2006-02-2019%20%E2%80%93%20Tienerscholen) (Wilfried Van Rompaey).