Persbericht 'Katholiek onderwijs steunt Haïti'

21 januari 2010

Het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO) wil zijn medeleven betuigen met de zwaar getroffen bevolking van Haïti. Als koepelorganisatie willen het VSKO en zijn medewerkers hun bijdrage leveren. Ze doen dit via de zusterorganisatie Caritas International door een storting op rekeningnr. 000-0000041-41 met vermelding van Haïti. Caritas International heeft zich tevens aangesloten bij 12-12. In heel Vlaanderen organiseren onze onderwijsinstellingen en internaten solidariteitsacties om geld in te zamelen voor de slachtoffers in Haïti. Het VSKO waardeert ten zeerste deze plaatselijke initiatieven en bedankt de initiatiefnemers voor hun massale inzet en steun op welke manier of via welke kanalen ook. De onderwijsinstellingen zullen via de dienst Pastoraal van het VSKO een pedagogisch dossier ‘Solidair met Haïti’ aangereikt krijgen om de acties een breder opvoedend en zingevend kader te bieden. Het VSKO wenst alle initiatiefnemers veel succes toe!

Download het persbericht