Pakketreizen: wijziging

24 maart 2020

De wet pakketreizen voorziet normaal in een bescherming voor de reiziger die via een reisorganisatie een pakketreis boekt. Van een pakketreis kan sprake zijn zodra er een combinatie is van ten minste twee verschillende soorten reisdiensten voor dezelfde reis of vakantie. Een voorbeeld is de combinatie van busreis en verblijf. Je gaat best na of dat wat je bent overeengekomen met een reisorganisatie onder de noemer pakketreis valt.

De wet pakketreizen bepaalt normaal gezien dat wanneer sprake is van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden zowel de reiziger als de reisorganisator de reis kan annuleren. De reiziger heeft dan recht op integrale terugbetaling van alle betaalde bedragen en de opzeggende partij is geen schadevergoeding verschuldigd.

Voor gedupeerden van de coronacrisis zullen nu andere regels gelden. Er werd op 20 maart 2020 een ministerieel besluit genomen dat de verplichte terugbetaling van pakketreizen gedurende 3 maanden opschort (tot en met 20 juni 2020). De reisorganisator moet een tegoedbon afleveren waarmee de reiziger dan een andere pakketreis of reisdiensten aankopen. De reiziger kan de tegoedbon niet weigeren.

Die tegoedbon moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. De tegoedbon vertegenwoordigt de volledige waarde van het bedrag dat de reiziger reeds had betaald.
  2. Aan de reiziger wordt geen enkele kost in rekening wordt gebracht voor het afleveren van de tegoedbon.
  3. De tegoedbon heeft een geldigheid van minstens een jaar.
  4. De tegoedbon vermeldt uitdrukkelijk dat hij werd afgeleverd als gevolg van de coronacrisis.

We beseffen dat de maatregelen nog heel wat vragen en onzekerheden met zich meebrengen. We blijven in overleg met de betrokken ministers van economie en onderwijs om voor de scholen daaraan verdere concrete en praktische invulling te geven.