Ouderbetrokkenheid en participatie

24 april 2018
Ouderbetrokkenheid is een sleutel voor schoolsucces van leerlingen. Dit kan je in heel wat onderzoek lezen. Je leest er ook dat een groot draagvlak op school en wederzijds vertrouwen voorwaarden zijn voor een goede samenwerking met ouders. Bereik je je ouders moeilijk of bereik je niet alle ouders? Waardoor vinden ouders moeilijk de weg naar school? Welke soorten weerstand kunnen er spelen? Waar stoot je als leraar op en waar als ouder?
 
In deze vorming nemen we ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie onder de loep vanuit een theoretisch kader dat we meteen koppelen aan praktijkvoorbeelden en tools. Je gaat na de tweede sessie terug naar je school met een plan van aanpak op maat van jouw school.