Oproep Fedasil naar leegstaande gebouwen

20 februari 2019

Fedasil, het Federale Agentschap voor de opvang van asielzoekers (officieel: verzoekers om internationale bescherming) is op zoek naar gebouwen of slaapaccommodaties voor dringende opvang van asielzoekers/verzoekers om internationale bescherming in nood.  

Fedasil stelt aan schoolbesturen een eventuele samenwerking voor die voor een schoolbestuur, naast het helpen van mensen in nood, ook nuttig kan zijn in termen van leegstandbeheer en -taxen, veiligheid, eventuele herstellingen van het gebouw en ingebruikname in afwachting van een concreet project. Dit kan in de vorm van een huurovereenkomst onder de gebruikelijke marktwaarde of een terbeschikkingstelling.

Het Agentschap zoekt gebouwen die ofwel op zeer kort tijd gebruiksklaar kunnen gemaakt worden (met een minimale oppervlakte van 2000 m² dwz een potentiële capaciteit van 150-200 personen en minimaal 1 jaar beschikbaar zijn) ofwel die het kan huren (incl. leegstandbeheer) en op een later tijdstip kunnen geactiveerd worden. Deze gebouwen dienen zonder al te grote werken omgevormd kunnen worden tot opvangcentra.

Ze zoeken momenteel vooreerst gebouwen die zijn gebouwd als slaapaccomodaties (internaat, voormalig hotel of recreatiedomein, ziekenhuis, rusthuis ...). Het gebouw moet voldoen (of op korte termijn in orde gebracht worden) aan de wettelijke keuringen, basisbrandveiligheidsnormen en moet zich in een goede staat bevinden. De werken kunnen eventueel uitgevoerd en opgevolgd worden door hun diensten Infrastructuur en Logistiek. Er wordt natuurlijk een sluitend contract afgesloten tussen het Agentschap en de eigenaar, volgens modaliteiten die onderhandeld worden.

Ook kantoorgebouwen kunnen in aanmerking komen mits enkele aanpassingen, zoals het installeren van conform sanitair en het plaatsen van tussenwanden.  

Het Agentschap wenst deze sites te gebruiken voor twee mogelijke doeleinden :

  • Snelle opening (tijdspanne van enkele maanden): bij opening van deze plaatsen garandeert het personeel van Fedasil of een van hun opvangpartners (Rode Kruis, Caritas ...) de omkadering (logistiek, aankopen, catering...), begeleiding en veiligheid. Verder staan ze ook zelf in voor de contacten met lokale diensten zoals burgemeester, politie, brandweer en andere relevante lokale of regionale actoren.
  • Inrichting als “bufferplaats" (opening niet gepland, maar mogelijk afhankelijk van de instroom): Fedasil is verantwoordelijk voor het leegstandbeheer indien de site niet bezet is, veiligheid en eventuele herstellingen van het gebouw en een gebruik in afwachting van een eventueel concreet project van de eigenaar.

Indien je zulke gebouwen ter beschikking heeft, bespreken ze graag de verdere mogelijkheden. Neem contact op door te mailen naar plaatsen [at] fedasil.be of bel 0499 62 66 38 (Tim Lagrange).