Opleiding basiskennis preventie – PA3 – twee reeksen

12 juni 2019

Ben je aangesteld als preventieadviseur, maar heb je nog geen opleiding basiskennis gevolgd? Ben je lid van de hiërarchische lijn en wil je voldoende op de hoogte zijn van de preventiebeginselen? Neem je als directeur heel wat preventietaken op, maar heb je weinig of geen basiskennis van preventie? Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert opnieuw de opleiding basiskennis preventie.

De preventieadviseur van de interne dienst op school is wettelijk verplicht voldoende kennis van de wetgeving inzake het welzijn van de werknemers te bezitten. Via de opleiding 'Preventieadviseur Interne Dienst − Basiskennis' willen we aan preventieadviseurs, maar ook aan de hiërarchische lijn en directies, de gelegenheid bieden deze basiskennis te verwerven.

Deze opleiding voldoet aan de wettelijke vereisten van het Koninklijk Besluit van 17 mei 2007 en komt voor op de lijst van de FOD WASO.

Nieuw dit jaar is dat we twee reeksen plannen: zoals traditioneel in Brussel, maar nu ook in Brugge.

Hopelijk zijn er voor beide reeksen voldoende plaatsen. De inschrijvingsdatum bepaalt of je er bij bent. Per reeks zijn er maximaal 24 deelnemers.

Meer informatie vind je op nascholing.be. Schrijf snel in!