Open Forum – Minderhedenforum

10 december 2016

Op de Openforumdag van het Minderhedenforum zal prof. dr. Lieven Boeve deelnemen aan het panelgesprek over de uitdagingen voor het onderwijs: Nog steeds reproduceert en – erger nog – draagt ons onderwijssysteem bij tot meer sociale ongelijkheid binnen onze samenleving, zeker bij leerlingen met etnisch culturele achtergronden. Op welke manieren kan/moet het onderwijs zich reorganiseren om deze ongelijkheid te bannen?
Dit event vindt plaats in de Blauwe foyer van DeSingel, Desguinlei 25 te 2018 Antwerpen.