OOM27 in 2019-2020: duidelijkheid

18 juni 2019

Tijdens het schooljaar 2018-2019 werden er uren vacant verklaard van vastbenoemde personeelsleden met een specifiek verlofstelsel. Die uren zijn bij de oorspronkelijke titularissen gemarkeerd met code OOM27.

In de ministeriële omzendbrief ref. 13CC/VB/ML wordt in punt 8.4 toegelicht hoe we de opdrachten van die personeelsleden moeten meedelen in 2019-2020 en welke gevolgen het heeft voor de administratieve verwerking van de opdrachtenverdeling. De toelichting gebeurt aan de hand van voorbeelden.