OOM27 in 2019-2020

22 mei 2019

Tijdens het schooljaar 2018-2019 werden er uren vacant verklaard van vastbenoemde personeelsleden met een specifiek verlofstelsel. Die uren zijn bij de oorspronkelijke titularissen gemarkeerd met code OOM27. We vroegen aan de overheid hoe we moeten omgaan met de code OOM27 met het oog op de verdeling van de betrekkingen voor het schooljaar 2019-2020. Op basis van een aantal concrete situaties vroegen we meer duidelijkheid over de administratieve verwerking van de opdrachtverdeling.

Als de overheid dat heeft uitgewerkt neemt ze de informatie op in een omzendbrief. Het thema is ook een hoofdstuk in onze mededeling “Wijzigingen in de personeelsreglementering vanaf 1 september 2019” die we in de eerste week van juli publiceren.