Ook leidinggevenden in onderwijs hebben een zwaar beroep!

24 mei 2018

Minister van pensioenen, Bacquelaine, en de vakbonden raakten het eens over een lijst van zware beroepen die in aanmerking komen voor vervroegd pensioen. Katholiek Onderwijs Vlaanderen is blij dat onderwijzend personeel in het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs daartoe gerekend wordt.

Tot onze grote verbazing ontbreken leidinggevenden in onderwijs op de lijst van zware beroepen. Eens te meer wordt die categorie vergeten, ondanks de vele aanwijzingen over de zwaarte van hun takenpakket. Onlangs toonde een studie van Geert Devos nog aan dat ze een zeer hoog risico op burn-out hebben. Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil er dan ook voor pleiten om de lijst alvast op dat punt te vervolledigen. Ook leidinggevenden in onderwijs hebben een zwaar beroep!