Ontwerpdecreet over toezicht op en organisatorische aspecten van het hoger onderwijs – Commissie Onderwijs van 17 januari 2019

23 januari 2019

Een technisch, maar niet onbelangrijk decreet. Zo werd het genoemd in de bespreking na de korte toelichting van het ontwerpdecreet door minister Crevits. Het ging om niet minder dan 24 kleinere en grotere aanpassingen aan de regelgeving hoger onderwijs (cf. p.3 van de memorie van toelichting), zowel inzake het toezicht door de regeringscommissarissen als inzake tal van organisatorische aspecten.

De meeste aandacht tijdens de bespreking ging naar de ingediende amendementen: niet zozeer de wat makkelijkere eerste reeks (nog tijdens de ochtendvergadering), maar wel de wat ‘delicatere’ tweede reeks amendementen (met nog heel wat vertraging tijdens de namiddagvergadering). Met name, de al in het ontwerpdecreet opgenomen regeling waardoor de Karel de Grote Hogeschool ook graduaatsopleidingen kon gaan programmeren kreeg negatief commentaar van onderwijscommissaris Tine Soens, die daarvoor verwees naar het advies van de Raad van State en naar het protocol van niet-akkoord van de VLHORA. In de amendementen werd die mogelijkheid nog wat bijgestuurd.

Minister Crevits verdedigde toch de nieuwe regeling: ze vond het belangrijk dat ook de Karel de Grote Hogeschool graduaatsopleidingen kon organiseren, gelet op het belang van zulke opleidingen voor kansengroepen, zeker ook in Antwerpen; die hogeschool had ook wel degelijk inspanningen geleverd in het verleden om een samenwerkingsovereenkomst te sluiten met een centrum voor volwassenenonderwijs, maar dat was door omstandigheden niet gelukt; en ten slotte zouden die nieuwe opleidingen ook een macrodoelmatigheidstoets en een toets nieuwe opleiding moeten doorstaan bij de NVAO.

Bij de stemming over de amendementen onthielden de sp.a en Groen zich, weliswaar alleen bij de tweede reeks amendementen.  N-VA, Open Vld en CD&V stemden voor. Zelfde stemhouding dan ook bij de stemming over de gehele, geamendeerde tekst.

Je kunt de video deel 1 en deel 2 van de integrale vergadering bekijken. Het formele parlementaire verslag volgt later op de website van het Vlaams Parlement.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Ontwerpdecreet%20over%20toezicht%20op%20en%20organisatorische%20aspecten%20van%20het%20hoger%20onderwijs) (Wilfried Van Rompaey).