Onderwijsloopbaanbegeleiding met de folder “Hoe haal ik mijn diploma secundair onderwijs?”

17 januari 2018

In het schooljaar 2016-2017 had 24,67 procent van de leerlingen in het secundair onderwijs schoolse vertraging. Dat is een heel hoog cijfer! Inzetten op onderwijsloopbaanbegeleiding is essentieel om leerlingen volgens hun interesses, mogelijkheden en talenten naar de meest gepaste leerweg en studiekeuze te oriënteren. Elke leerling heeft dan ook zijn eigen leervoorkeuren. Zo snel mogelijk oriënteren naar het meest gepaste leersysteem zorgt dat jongeren gemotiveerd blijven om hun onderwijsloopbaan succesvol af te ronden.

Het Departement Onderwijs en Vorming biedt een folder aan over de verschillende mogelijke leerwegen voor leerlingen vanaf 12 jaar. Met de folder kunnen leraren, zorgleraren en CLB-medewerkers het gesprek openen. De digitale versie vind je op de website Vlaanderen.be. Elk CLB ontvangt een aantal gedrukte exemplaren. Vraag ernaar bij jouw CLB-medewerker.

Alle informatie uit de folder staat ook op de website www.mijndiplomasecundair.be. Voor vragen kun je terecht bij spijbelen [at] vlaanderen.be.

Op onze website vind je meer informatie onder de thema’s Schoolloopbaanbegeleiding en Welbevinden.