Ondersteuningsmodel protocol dienstverplaatsingen

30 augustus 2017

Wij krijgen heel wat vragen over de werkingsmiddelen van het ondersteuningsmodel. Daarover staat een zeer korte tekst in paragraaf 9 van de omzendbrief NO/2017/02. We citeren: “De overheid zal een nieuw decretaal kader uitwerken voor de toekenning van werkingsmiddelen aan scholen voor buitengewoon onderwijs die actief zijn in het kader van ondersteuning in het gewoon onderwijs. Dit ter vervanging van het systeem van integratietoelagen en de waarborg werkingsmiddelen. Deze middelen zijn onder meer bedoeld om de verplaatsingskosten van de ondersteuners te betalen.”  

Het protocol over de dienstverplaatsingen in het kader van de ondersteuningsnetwerken werd goedgekeurd. De middelen voor de dienstverplaatsingen in het kader van de ondersteuningsnetwerken zijn nog niet beschikbaar. Van zodra de middelen vrij komen, brengen wij je op de hoogte.

De werkingsmiddelen van de (pre-)waarborgregeling 2015-2016 en 2016-2017 werden intussen toegekend en betaald aan de buo-scholen van de (pre-)waarborgregeling. Dat kon je lezen in de Nieuwsbrief van 24 augustus 2017.