Ondersteuningsmodel, een praktijkverhaal

03 oktober 2018

Met de invoering van het ondersteuningsmodel op 1 september 2017 werd het onderwijslandschap grondig hertekend. Regionale ondersteuningsnetwerken werden georganiseerd in co-creatie tussen het buitengewoon onderwijs, het gewoon onderwijs, de pedagogische begeleidingsdienst en het CLB. Elk van deze vier partners brengt zijn eigen specifieke expertise binnen in het ondersteuningsnetwerk. In dit praktijkverhaal schetst een pedagogisch begeleider competentieontwikkeling het traject dat in co-creatie met alle partijen is uitgebouwd naar aanleiding van een ondersteuningsaanvraag voor een leerling in het gewoon lager onderwijs.

Meer informatie over de rol van de pedagogische begeleiding competentieontwikkeling en hoe zij scholen ondersteunen vind je op onze website bij het thema 'Competentieontwikkeling'.