Ondersteuning voor leerlingen met gedrags- en emotionele problemen

07 november 2017

De laatste weken ontvangen we heel wat vragen over de ondersteuning van leerlingen zonder gemotiveerd verslag type 3. Daarom verspreiden we een nota van VCLB die onder andere daarover een aantal concrete richtlijnen bevat. De nota is bedoeld als verduidelijking voor al onze scholen van gewoon en buitengewoon onderwijs en voor alle personeelsleden van de ondersteuningsnetwerken. Hij kwam tot stand in overleg met de overheid, de onderwijskoepels en de vakorganisaties.